بمانی

بمانی زنی روستاییست که از خود زمین کشاورزی نداشته و از پدر نیز میراثی به او نرسیده و شوهرش در هنگام کار از بالای درختی افتاده و فلج گشته و او برای سیر کردن شکم همسر و فرزندانش در زمین های مردم کار میکند. دخترانش نیز به همین علت او را همراهی میکنند. آنها هر روز پاهایشان را در گِلها فرو کرده و این طبیعت بی رحم آنها در خود می بلعد به طوری که دختر ها پیر گشته و حتی ازدواج نکرده اند؛ تنها به این اندیشه که کار کنند تا دست گدایی در مقابل دیگران دراز نکنند.

 

این آهنگ بیانگر دردهای بمانی ست:
 
«بمانی بمانی بمانی بمانی
تو تی جاسر نیشتن نتانی بمانی
(تو نمیتونی سر جایت ارام بشینی بمانی)
صب که تی چومانا واکونی بمانی
(صبح که چشمانت راباز میکنی بمانی )
بجارسرانا را کونی بمانی
(راه میافتی سرشالیزار بمانی)
تی دختره کانأ دوخانی
(دخترهایت را صداا میکنی)
بجار سرانأ دووانی بمانی
(تا سر شالیزار بدوند بمانی)
بجارˇ کار کی یأ سیرا کود بمانی
(کار شالیزار مگر شکم چه کسی را سیر کرد بمانی)
تی دختره کانأ پیراکود بمانی
(دخترهایت را پیر کرده بمانی)
پول ته ره آواره‘ کود بمانی
(ببین که پول چطور تورا آواره کرده بمانی)
چول ته ره بیچاره‘ کود بمانی
(گل و چل شالیزار بببین چطور اسیرت کرده بمانی)
بمانی بمانی بمانی بمانی
تو تی جاسر نیشتن نتانی بمانی
(تو نمیتونی سر جایت ارام بشینی بمانی)»

دامون

دامونم زاده زلزله‌ای مردم کش

3 دیدگاه در “بمانی

دیدگاه ها بسته شده است.