دردˇ دیل

جِه آهˇ یتیمان؛ خجالت کشم
ببه سفره بی نان؛ خجالت کشم

ایتا درد دکفته امی جانه’ کی….
نیبه وقتی درمان؛ خجالت کشم

جه او پهلوانی کی چارشانه بو؛
بوبؤ خوشک ؤ بی جان؛ خجالت کشم

مرا فاندری؛ دال باورده دارم
نارم حالˇ میزان؛ خجالت کشم

نبوسته درازأ کونم می دسه’
جه أ کار؛ بقورآن خجالت کشم

زنه پینه مار، زاکˇ رخت ؤ لیباس
اونه گئه تی قوربان؛ خجالت کشم

می دیل نازکأ بو جه أ روزگار
دینم چشمˇ گریان؛ خجالت کشم

تی دیل واپس ؤ؛ می هوایم پسه!!
ایتا بئه أ دردان؛ خجالت کشم!

بخوردی، ببردی، بیگفتی، بزین……
ترا گیدی انسان؛ خجالت کشم

گوما بئه تی ورجه شوتور بارˇ جأ
جه رویˇ او حیوان خجالت کشم

مرا کی دینی؛ دئه الان نشناسی؟!!
بخؤفته تی وجدان خجالت کشم

مره عاره تی سفره سر پا بنم….!
ببم تا تی مهمان؛ خجالت کشم

دامون

دامونم زاده زلزله‌ای مردم کش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *