ماآری زوؤن جهانی روز

?Bөrärë Bas Niyө Šөndөzi  Daän

?Hammө’tä Hatta Xörө Vөzi Daän

Vă Bөdi Viris Ti Dөstө Muštă Kun

Viri Dө Ti Dušmөnănө Puštă Kun

Dө Vă Tu Cөrt O Culöyө Vă Bөdi

Viri Ti Zindigiyө Nөmă Bөdi

Viri Dөs Badi Ti Hөmsădө Marä

Andi Dušmөndi Nukun Bassө Bөrä

Hөmө Vä Yөktө Bөbim Cărө Hanө

Ami Dušmөn Ami Duttө’Ë Xanө

Kas-Kasө Hamrä IlөJăr Vä Kudөn

Gilөki Farhөngө Rө Kăr Vä Kudөn

Gilөki Ise Ami Mări Zөvön

Gilөkönө Har Juri Bunө Duxön

Kөšө Bөyrөn Tă Xu Mări Zөvönө

Tă Öja Bөdөn I Gilө Uxönө

Gilө Farhөngө Rө Zahmat Vä Kөšën

Vä Hizăr Mөrtä Unө Năzä Kөšën

Isө Har Juri Tani I Kărө Bөkun

Ami Ilөjăr Kunө Kon Fa Yakun

Šër O Dăstăn O Văgөrdăn O Musik

Ami Farhөngө Vä Zän Xujir Pünik

Kuš-Dönө Kărөm Pilă Kărө Budön

Tu Fөqөt Cөrt O Culöyө Dur Fušön

Gilөki Gөb Bazan O Bөgu, Buxön

Bөdä Jön Bөyrө I Bi Rөmөq Ruxön

 

برأره بس نیه شنده‌زی دهꞌأن؟
هممه‌تهꞌ حتتا خؤره وزی دهꞌأن؟
وا بدی ویریس تی دسته موشتا کون
ویری ده تی دوشمنانه پوشتا کون
ده وأ تو چرت و چولؤیه وا بدی
ویری تی زیندیگیه نما بدی
ویری دس بدی تی همساده مرهꞌ
اندی دوشمندی نکون بسسه برهꞌ
همه وأ یکته ببیم چاره هنه
امی دوشمن امی دوتته‌ئه خنه
کس‌کسˇ همرهꞌ ایله‌جار وأ کودن
گیلکی فرهنگˇ ره کار وأ کودن
گیلکی ایسه امی ماری زوؤن
گیلکانه هرجوری بونه دوخؤن
کشه به‌یرن تا خو ماری زوؤنه
تا اؤجا بدن ای گیلˇ ‌اوخؤنه
گیلˇ فرهنگˇ ره زحمت وأ کشه‌ئن
وأ هیزار مرتأ اونه نازأ کشه‌ئن
ایسه هرجور تنی ای کاره بکون
امی ایله‌جار کونه کن‌فیکون
شئر و داستان و واگردان و موزیک
أمی فرهنگه وأ زهꞌن خوجیر پینیک
کوش‌دؤنه کارم پیلاکاره بودؤن
تو فقط چرت و چلؤیه دور فوشؤن
گیلکی گب بزن و بگو، بوخؤن
بدأ جؤن به‌یره ای بی‌رمق روخؤن

۱۰ امیر ۸۷

دامون

دامونم زاده زلزله‌ای مردم کش

2 دیدگاه در “ماآری زوؤن جهانی روز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *