رنگین کمان زیبا و دل انگیز مردمان مشرق زمین

متن زیر گفتاری زیبا و تامل برانگیز از استاد مرادی غیاث آبادی است که در کتاب رنج های بشری مرقوم نموده اند امید که شاهد رخت بستن هرگونه باور و عمل نژادپرستانه از ذهن و روح خود باشیم.

 

«من شرقی ام، کاشی(کاسی ام)، ایرانی ام، فارس و ترک و تاجیک و ازبک و کرد و لر و عرب
و پشتون و گیلک و بلوچم. همه اینها با هم هویت تاریخی و فرهنگی مرا و ما را شکل
داده اند و هیچ بخشی از این عناصر هویتی را فدای آن دیگری نخواهیم کرد و نادیده نخواهیم
گرفت. ما همه با هم، چونان پیکری واحد، در غم ها و شادی ها با هم شریک بوده ایم. با هم
خندیده ایم و سرود سر داده ایم، و با هم گریسته ایم و سوگ سر داده ایم. با هم چونان اعضای
یک خانواده بزرگ و مهرآمیز اختلاف نیز داشته ایم. در گذشته های دور و نزدیک،
تجاوزگران و جهان گشایان (همچون کورش و اسکندر و چنگیز و تیمور)خانمان ما را و
هستی ما را به دست بیداد سپردند، ما را به جان هم انداختند و خود بهره اش را بردند.
 
درعصر حاضر نیز استعمارگران و رسانه های استعماری با طرح دعاوی قومیتیِ نفاق افکنانه و
نژادپرستانه و ملی گرایانه باز هم خواسته اند با شگردهای نوین، رشته های در هم تنیده
خانواده بزرگ و کهنسال ما را به دسته های متضاد و متخاصم تقسیم کنند و به جان یکدیگر
بیندازند و خود از منافعش بهره مند شوند.
 
من فارس و ترک و تاجیک و ازبک و کرد و لر و عرب و پشتون و گیلک و
بلوچم. قرابت های فامیلی و زبانی و آیینی ما چنان در یکدیگر ترکیب شده و هویت فرهنگی
یگانه ای ساخته اند که همه با هم و در کنار هم، رنگ های یک رنگین کمان بزرگ و زیبا و
گل های متنوع یک گلستان بزرگ را شکل داده اند. ما همه گل های این گلستان و همه
رنگ های این رنگین کمان دلانگیز و غنوده در آغوش یکدیگر را با هم می خواهیم.
از رنگ ها و تنوع فرهنگی ما شاید فرزندان تازه ای متولد شوند و جامعه یکپارچه
رنگارنگ تری را تشکیل دهند، اما هیچکدام تضعیف نمی شوند و از بین نمی روند. از
گذشته های دور با هم زیسته ایم و تا آینده های دور با هم خواهیم زیست. با مهر و محبت و
یگانگی همیشگی ما.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *