موضوع انشاء : شیمی مارˇ زؤانˇ أمرأ بینیویسید

أمان دامیشک جه أن گب زأنیم کی چرأ ولانید گیلکی زوان، مدارسˇ مئن تدریس ببه. ولی پؤر شهران ایرانˇ مئن ایسه‌ئید کی أشأنه معللمان، مدرسهˇ مئن زاکان أمرأ گیلکی گب زأنیدی. أن اتفاق کم‌تر گیلان و مازندرانˇ مئن پیش دکفه کی ایته معللم گیلکی زوانأ اهمییت و فأده و أن زوان رأ تلاش بکؤنه.
 
  
 أن کی معللمان گیلکی‌ئه اهمییت فأدید باعث به دانش آموزان‌ئم کم‌کم به خوشان مارˇ زوان علاقه پیدا بکؤنید و پؤر گیلکی زنده مانستن رأ کومک کونه.
 
 
هسأ ایته معللم گیلانˇ مئن گیلکی زوانه ارزش فأده و خؤ دانش آموزانˇ جأ بخأسته ته گیلکی زوانˇ أمرأ بینیویس‌وانیویس بکؤنید. امیدواریم باخی معللمانم ویشتر به أمی زوان توجه بدأرید أنه واسی کی أن نسل متاسفانه جه گیلکی زوان دورأ بؤسته.
أن دوته تاتائی‌ئه گیلکی وانیویس دانش آموزان شین ایسه کی پؤر خوررم بینیویشتید.
 
 
http://www.mediafire.com/convkey/ef57/nbdorcpvnaet190fg.jpg?size_id=5    http://www.mediafire.com/convkey/3774/qnerd3i2pc4ds5yfg.jpg?size_id=5

یک دیدگاه در “موضوع انشاء : شیمی مارˇ زؤانˇ أمرأ بینیویسید

 • اسفند ۱, ۱۳۹۲ در۷:۲۳ ق.ظ
  پیوندیکتا

  🙂 خودا وکیلی دمش گرم 🙂

  او مألیمˇ دمم گرم

  ایطؤ گیلˇ فرهنگˇ ره زحمت وأ کشه ئن

  پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *