نؤروزˇبل ۱۵۸۷ تاتایی‌ئن

ایمسال گیلان و مازندرانˇ جاغالان بوشو بید ملکوتˇ میان نؤروزˇبلهٰ برگؤزار بکونید کی نیرویˇ انتظامی ولأنشت أ باستانی داب اویه برگؤزار ببه اَنه واسی خیلی‌ئن واگردستید. چندتته أ براران و خاخوران بشویید زیازˇ میان نؤروزˇبل برگؤزار بکودید. جعفر پناهی ایته جه پیله‌کسؤنی بو کی نؤروزˇبلˇ میان شرکت بوکود. کوروش رنجبر و پیام نیکبین و نیما فرید مجتهدی نؤروزˇبلˇ تاتایی‌ئنه بیگیفتید.

 

http://www.mediafire.com/convkey/7091/lrypp26u16qxriafg.jpg?size_id=5

http://www.mediafire.com/convkey/318e/2qfh07b98ebdhb5fg.jpg?size_id=5

http://www.mediafire.com/convkey/1ac4/ll0v7diz454pqu8fg.jpg?size_id=5

http://www.mediafire.com/convkey/79e8/h4xmnpwyht929l5fg.jpg?size_id=5

http://www.mediafire.com/convkey/fb1b/462dn3rrxj1cwe8fg.jpg?size_id=5

http://www.mediafire.com/convkey/b5c9/d5kws400d1xl5c3fg.jpg?size_id=5

http://www.mediafire.com/convkey/9581/s2d3ert2m5aar3qfg.jpg?size_id=5

http://www.mediafire.com/convkey/23ac/8rbtu9wiwcat9obfg.jpg?size_id=5

http://www.mediafire.com/convkey/68ee/hpbn47r1vka9ad4fg.jpg?size_id=5

http://www.mediafire.com/convkey/dbaa/c9umve26owxem4qfg.jpg?size_id=5

3 دیدگاه در “نؤروزˇبل ۱۵۸۷ تاتایی‌ئن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *