گیلان باستان خاستگاه نخستین سومریان (بخش اول)

از آنجا که تمدن های کهن و باستانی دارای زوایای مهمی می باشند که هنوز پرده از اسرار آنها برداشته نشده و به جهت اینکه این تمدنها از پتانسیل فراوان برای بررسی و تحقیق برخوردارند،جای آن دارد جهت پاسخ به سوالهای بی جواب تاریخ تمدنهای باستانی، نگرشی عمیق تر و همه جانبه به آنها بنماییم. یکی ازاین گوشه های تاریک و مبهم، در تاریخ تمدن سومر است، آنهم یافتن مسکن و سرزمین اولیه این قوم بزرگ و متمدن، قبل از آنکه در بین النهرین اسکان یابند .
 
در این بررسی بیشتر از بُعد جغرافیایی به اثبات پیوند سرزمین گیلان با خاستگاه نخستین سومریان می پردازیم. بخاطر اهمیت موضوع در نزد دانشمندان و از آنجا که تمدن سومر در زمره اساسی ترین و قوی ترین فرهنگ های باستانی می باشد و برای آنکه دچار انگیزه های فردی و قومی و وسواس نشویم، از زوایای مختلف  و بطور همه جانبه و براساس مطالعات میان رشته ای تحقیق خور را پیش می بریم . بنابراین از مطالعات جغرافیایی، اسطوره شناسی، زبان شناسی (لهجه و آواشناسی)، اتیمولوژی،قوم شناسی ، مطالعات باستان شناسی، فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی و حتی ترکیب و پیوند مطالعات ذکر شده بطور تطبیقی و کشف و تفسیر تشابهات و همانندیهای موردی و ساختاری، همچنین تبیین بین الگو ها ، تغییرات آوایی، معنایی و مفهومی، روساختی و زیرساختی بهره برده و عمل شده است . به علت گستردگی تحیقات و اسناد جمع آوری شده، در این بررسی بیشتر از بعد جغرافیایی نشان خواهیم داد که سرزمین اصلی و موطن نخستین سومریان در جنوب دریای همیشه کاسپی واقع شده است و به دنبال اثبات آن از لحاظ علمی و روشمند بااستفاده از دلایل محکم و یقینی هستیم. [۱]
 

سومریان: قومی که سومری نلمدیه میشود از دیرباز در مصب دو رود بزرگ دجله و فرات زندگی میکردند. امروزه با شناختی که از این قوم بدست آورده ایم معلوم گردیده که آنها اولین قومی بودند که دراین ناحیه استقرار یافتند و به پیشرفتهای چشمگیری در شهرنشینی و علوم مختلف دست یافتند.مهمترین این دولت شهر های مستقل عبارت بودند از: «اریدو ، اور ، شوروپاک ، لاگاش ، اوما.» زبان سومری کهن ترین زبان نوشته شده نوع بشر است و خط میخی از اختراعات آنهاست. بوسیله سومریان پایه دانش ریاضی و هندسه طرح ریخته شد، سومریان برای ارقام ده و صدوهزار و میلیون نشانه هایی وضع کردند، این ارقام را حالا هم بکار می برند، اما سومریان که مخترع آن نشانه ها بودند یادی نمیکنند.دستگاه عددشماری شصتی (ستینی) را سومریان وضع کرده بودند،این دستگاه تا قرنهای متوالی نزد بسیاری از ملتهای متمدن جهان در ریاضیات به کار می رفت. [۲] [۳] [۴] [۵] [۶]
 
هنوز هم آثاری از این دستگاه در جهان باقی است، تقسیم ساعات شبانه روزی به ۲۴ ساعت، تقسیم ساعت به ۶۰ دقیقه و دقیقه به ۶۰ ثانیه ، و تقسیم دایره به ۳۶۰ درجه یادگار های همان دستگاه ریاضی سومری است. سومریان بعد از مدت کوتاه فرهنگ وتمدن و زبان خود را در سراسر بین النهرین منتشر نمودند، این تاثیر کم کم در گستره دنیا نیز انتشار یافت، تا جایی که عده ای پیشرفت و دستاورد های این قوم را سرچشمه بالندگی و پیشرفت بشر در تمام علوم میدانند. داستانهای سومریان به صورت پاره ای از معتقدات ادیان مختلف در آمد. بسیاری از ایزدان بابلی و نینوا و اساطیر سومری است. یونانی های قدیم مبادی علم هیات و طب و نیز صنایع را از سومری ها اقتباس کرده اند. [۷] [۸] [۹]
سومریان دارای مراکزی بودند که علوم مختلف را به فرزندانشان می آموختند ، تقدس عدد هفت در اعتقادات مردم در سراسر جهان یادگاری از اندیشه کهن سومری است. بطور کلی سومریان را می توان نخستین واضعان تمدن به مفهوم واقعی دانست. [۱۰]
 
با مطالعه در آثار و شواهد این قوم بزرگ و متمدن در می یابیم که قومی چنین خوشبخت، همواره  به سرزمینی که بدان تعلق داشتند و موطن اصلی آنها بود ، غبطه می خوردند، آنها خاستگاه خو را چنان میپرستیدند که بعد از ورود به بین النهرین پرستشگاههایی به نام (زیگورات) به شکل کوه ساختند تا همیشه به یاد سرزمین و موطن اصلی خویش باشند. [۱۱] [۱۲]
 
عشق به سرزمین اسطوره ای چنان در اذهان سومریان نقش بسته بود که باعث پیدایش یکی از کهن ترین و زیبا ترین حماسه های بشری به نام گیل گمش شد ، که بی شک یکی از زیباترین و کهن ترین محصولات فکر بشر در تمام مشرق زمین به شمار می آید و هم آن است که منبع اصلی آن همه افسانه های مشابهی می تواند باشد که در کتابهای ملل مختلف آمده است . سفر به یادماندنی گیل گمش به سرزمین اجدادی برای یافتن گیاه جوانی در دوازده لوحی که بدست آمده، بسیاری از نشانیهای سرزمین احدادی برای یافتن گیاه جوانی در دوازده لوحی که بدست آمده ، بسیاری از نشانیها سرزمین اصلی و خاستگاه سومریان را بدست می دهد . اما آنچه در نزد دانشمندان و سمور شناسان دارای اهمیت است، آنست که واقعا سومریان از کدام سرزمین به بین النهرین کوچ کرده اند . این سوالی است که بسیاری از سومرشناسان و مققین به حدس و گمان نظریاتی را در این باره هنوان نموده اند. نظریات مختلف درباره سرزمین اصلی سومریان نشان دهنده این نکته مهم است که بحث درباره سرزمین نخستین سومریان کاملا جدی است و طرح آن در این بررسی در حد یک حدس و گمان نیست . [۱۳] [۱۴]
 

موطن و سرزمین اجدادی سومریان: براستی این سومریان که میروند تا صحنه تاریخ برای هزاران سال آینده اشغال کنند کیستند؟ آیا معرف یک قشر بسیار کهن از ساکنان ماقبل تاریخ بین النهرین اند یا از کشور و سرزمین دیگری آمده اند و در این صورت کی و از کجا آمده اند ؟ این مسئله مهم از هنگامیکه نخستین یادگارهای تمدن صومری در حدود یکصدسال پیش کشف شد بار ها مورد بحث قرار گرفته و هنوز حل نشده است. [۱۵]
 
تقریبا اکثر آثاری که در بین النهرین و تمدن سومر نوشته شده است این سوال مطرح شده است و بسیاری از محققان درمقام پاسخگویی به این مسئله، در حد حدس و گام، برآمده اند. بطور کلی نظریاتکه درباره موطن و سرزمین اصلی و سرزمین اصلی و اجدادی سومریان گفته و نوشته شده است، حول چند محور اصلی می چرخد.عده ای از محققین سومریان را مهاجرینی از سوریه و لبنان و بطور کلی از سواحل مدیترانه می دانند. عده ای دیگر منشا قوم سومر را از فلات ایران میدانند و عده این دیگر منشا آنها را جنوب دریای کاسپین میدانند. در اینجا لازم است برخی از این دیدگاهها و نظریات اشاره ای نماییم.
 

 نویسنده درخشان هدایتی فر

 
[۱]- آن تری وایت. (جهان های گم شده)، ترجمه کیکاوس جهانداری ، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهاردهم، ص ۱۵۵ و بعد.
[۲]- ادواردشی یرا.(الواح بابل)، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص ۷۳٫
[۳]-الکساندر خودزکو.(سرزمین گیلان)،ص ۲، ۱۱، ۴۰٫
[۴]- پرویز ناتل خانلری.(تاریخ زبان فارسی)، ص ۱۳۸
[۵]- پیر گریمال.(اسطوره های خاورمیانه)، ص ۲۷
[۶]- جان گری.(اساطیرخاور نزدیک بین النهرین)، ص۸،۵۱٫
[۷]-جرج اسمیت،(گیل گمش کهنترین حماسه بشری)، ص ۱۴ و بعد.
[۸]-جلال ستاری.(پژوهشی در اسطوره گیل گمش و افسانه اسکندر)، ص ۴۰
[۹]-جانگیر سرتیپ پور،(نشانه هایی از گذشته دور گیلان و مازندران)، ص ۵۳ و ۵۳
[۱۰]-حسن صفوی.(پهلوان نامه گیل گمش)،ص ۱۰ به بعد .
[۱۱]-حسین پیرنیا.(ایران قدیم)، ص ۴۳ .
[۱۲]-ژورژ رو.(بین النهرین باستان) ص ۸۱ ، ۱۱۲ .
[۱۳]-ساموئل هنری هوک.(اساطیر خاورمیانه)، ص ۲۲
[۱۴]-سید محمدتقی میرالبوالقاسمی.(سرزمین و مردم گیل و دیلم)
[۱۵]-سهراب هادی.(شناخت اسوره های ملل)،ص۲۳۴ و ۲۵۹٫

8 دیدگاه در “گیلان باستان خاستگاه نخستین سومریان (بخش اول)

 • آبان ۷, ۱۳۹۲ در۶:۲۴ ق.ظ
  پیوندیکتا

  غلط املایی خیلی زیاده
  ….
  ترک ها هم شدیدن همچین ادعایی دارن که سومری ها ترک بودن

  پاسخ
 • آذر ۲۶, ۱۳۹۲ در۶:۳۷ ب.ظ
  پیوندیکتا

  ایپچه سریع تایپ بؤکودن أنه واسی غلط املائی ویشتر بؤبست .

  تؤرکان ادعا زیاد دأریدی . أن نظریه گه أشأن ایته جه خالان قوم کاس بید . مؤ ویر(فکر) کونم أن نظریه پؤر به واقعیت نزدیک‌تر ببه .

  پاسخ
 • آذر ۲۷, ۱۳۹۲ در۵:۴۵ ق.ظ
  پیوندیکتا

  می ویر اینه کی ایجور کاران زیاد پیش بؤشون باعث بونه کی هنده جنگ را دکئه

  هرچند بأ بوگیم و اگر نوگیم اوشان پیلکوت بونأن

  🙂

  پاسخ
 • بهمن ۹, ۱۳۹۲ در۶:۰۱ ب.ظ
  پیوندیکتا

  torka va gilaniha az yek nezhadan? Khastgahe avaliashon koja bode?

  پاسخ
 • بهمن ۱۳, ۱۳۹۲ در۱:۲۶ ب.ظ
  پیوندیکتا

  اشکبوس:
  ۱٫ همه ی ما از یک نژاد هستیم (آدم و حوا) اگر معتقد به تکاملی باز هم از همان میمون هستیم که از بین باقی میمونها توانست تکامل پیدا کنه
  ۲٫ خواستگاه اولیه ی هیچ قومی مطلقاً، تأکید می کنم مطلقاً، مشخص نیست (مراجعه شود به موطن آریاییان و نظریات پیرامونش)
  ۳٫ از منظری دیگر: انسان ها به زرد سفید و زرد تقسیم میشوند. و ترک ها جزء نژاد زرد هستند
  ۴٫ اما کاس ها (سی-پی) آنچه تا امروز می دانم از قفقاز وارد جنوب کاسپی دریا شده اند. (به عقیده ی هرتسفلد ملعون: کاس ها ساکنین اولیه ی پیش از آریاییان (مجهول الهویه) در ایران هستند)
  ۵٫ نظر نهایی من: چه فرقی می کنه که هم نژادیم یا نه؟
  چه فرقی میکنه از کدوم نژادیم؟
  مایی که انقد کاس کاس میکنیم و تورک هایی که انقدر تورک تورک می کنند در میانشون عوضی و دزد و کثافت نیست؟
  مهم نیست نژاد کدومه
  مهم انسانیته که ما راموش کردیم

  والسلام

  پاسخ
  • آذر ۱۹, ۱۳۹۵ در۸:۴۰ ق.ظ
   پیوندیکتا

   بله فکر کنم قشقایی ها همان بازماندگان کاس ها باشند. کاس، کاش، قاش، قاشقا یا کاشکا یا کاسکا یا قوم دیگر مانند ساکا.

   حتی امروزه قشقایی ها ترکی را با لهجه گیلکی صحبت میکنند. یعنی آهنگ و نوای صحبت کردنشون شبیه آهنگ و نوای گیلکی است.

 • خرداد ۲, ۱۳۹۵ در۸:۳۳ ب.ظ
  پیوندیکتا

  با درود بنده سعید کریمی هستم دانشجوی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی , بیش از شش سال است با راهنمایی های استاد جنیدی و بیش از یک سال است با راهنمایی های دکتر حسن دوست نویسنده کتاب پنج جلدی فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی, درباره وجود واژه های هند و اروپایی در زبان های سومری و اکدی پژوهش می کنم
  ما توانستیم برای نخستین بار در بیش از پنجاه سال همایشی را با عنوان وجود واژه های هند و اروپایی در زبان سومری و اکدی را در دانشگاه علامه طباطبایی با یاری و پشتیبانی بی دریغ جناب دکتر منشی زاداه و بانو دکتر مدرسی برگزار کنیم.
  سخنرانان
  ۱) سعید کریمی دانشجوی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه علامه
  ۲) زری حبیبی ارشد زبان شناسی دانشگاه علامه
  ۳) مینا صفا ارشد ایران شناسی دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز
  به امید خدا خبر های خوشی را برای همه ایران دوستان خواهیم داشت.
  دیدتان نسبت به اوستا و آریاییان بسیار نادرست است.
  saeed_karimipersian@yahoo.com

  پاسخ
  • آذر ۱۹, ۱۳۹۵ در۸:۳۲ ق.ظ
   پیوندیکتا

   دوست عزیز شما مطمئن هستید که اون واژه ها از زبان فارسی به زبان سومری رفته؟
   پارسها ۲۵۰۰ ساله به ایران آمده اند ولی سومرها قبل از پارسها بوده اند چطور زبان پارسی در نوشته های سومری استفاده شده؟
   شما به دنبال تاریخ سازی هستید یا تاریخ شناسی؟!!!

   همین که عرض کردید واژه های مشترک از زبان فارسی به سومری وارد شده نشان دهنده قضاوت یکطرفه شما است. آن واژه ها مگر در جایی به اسم زبان پارسی به ثبت رسیده اند؟!!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *