أچی بؤ، أچی بؤ

یته خؤجیر شئر تبری جلیل قیصری جی، مه و منجه ور (Mөh O Mөnjөvar) کیتابˇ جی

Axi Bö Aci Bö Xassө Camөli
Băl-Băl Bөškөni, Tihun Bazө Gali
Aci Bö Aci Bö Gөm Bavө Kөli
Kөdim Qөm Tөrө Biyărdө Mi Pali
…………………………………………………
أچی بؤ، أچی بؤ، خسسه چملی
بال-بال بشکنی، تیهون بزه گلی
أچی بؤ، أچی بؤ، گم بوه کلی
کدیم غم ته ره بیأرده مه پلی
………………………………………………..
چیزی بگو، چیزی بگو، کبوتر خسته
شکسته بال بال، بوران زده گلو
چیزی بگو، چیزی بگو، گم شده مأمن!
کدامین غم تورا به کنارم آورد

دامون

دامونم زاده زلزله‌ای مردم کش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *