بررسی تطبیقی دو اسطوره عصر طلایی ایران باستان و ارض موعود یهود

اسطوره چیست؟ اسطوره، روایتی تخیلی درباره اشخاص و اعمال یا رویدادهای ماوراءالطبیعی است و نوعی اندیشه عامه پسند درباره پدیده

ادامه
صفحه 2 از 512345