زیاریان یا آل زیار دیلمی (گیلانی)

زیاریان یا آل زیار و آل بویه دو خانواده دیلمی از سرزمین گیلان بودند که توانستند به حکومت گیلان برسند.

ادامه

تغییر دین به اسلام در گیلان

تغییر دین به اسلام در گیلان پس از ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال از ورود آن به ایران آغاز شد. در

ادامه

اسپهبد خورشید ملقب به فرشواد مرزبان

مناطق سواحل جنوبی دریای کاسپین، در برابر رخنهٔ اعراب و اسلام، سرسختانه درایستادند. این مناطق در پناه کوه‌های بلند البرز

ادامه

به قدرت رسیدن سلسله گاوبارگان در فرشوادگر

دودمان گاوبارگان، (از سال ۶۴۲ تا سال ۷۶۱ میلادی) به مدت ۱۱۹ سال بر طبرستان و گیلان فرمانروایی داشت. گرچه

ادامه

گیل و دیلم از اقوام آمارد و کادوس

از تحولات مهم گیلان در دوران ساسانیان، قدرت گرفتن اقوامیست که در تاریخ، در منابع عربی و فارسی، به گیلی

ادامه

ناحیه تاریخی فرشوادگر

نام اتحادیه‌ای از گیلان، رویان، طبرستان، مازندران، دماوند، ری، قومِش، دامغان و گرگان که نزدیک به ۲۴۰۰ سال پیش شکل

ادامه

پیدایش کیش مزدکی در فرشوادگر

در نخستنین سالهای پادشاهی شاپور اول، پسر و جانشین اردشیر بابکان، ساکنان گیلان سر به شورش گذاشتند، در حقیقت پیمان

ادامه

گشنسب پادشاه فرشوادگر (گیلان و طبرستان)

در سال ۲۲۴ میلادی، اردوان پنجم، آخرین پادشاه دودمان اشکانی، در جنگی با اردشیر ساسانی که در این زمان قیام

ادامه

لشکر کشی های پی در پی فرهاد اول به گیلان

پارتیان به فرماندهی ارشک (اشک اول) قیام خود را آغاز کردند و بالاخره سلطه یونانی ها بر ایران را به

ادامه
صفحه 3 از 712345...قبلی »