مردمشناسی جانوری، بررسی موردی جایگاه شغال (شال) در فرهنگ گیلک

امروزه یکی از شاخه های علم مردمشناسی Cultural Anthropology که در جریان تحقیقات پژوهشگران این رشته در اجتماعات بومی مورد

ادامه

اسطوره سیاگالش

اسطوره درباره پیدایش جهان و ماهیت پدیده های غیرقابل درک این عالم (از نظر انسان ابتدایی)، همچون خورشید، ماه، باران،

ادامه
صفحه 1 از 212