زبان گیلکی (یکبار برای همیشه !)

بشر موجودی اجتماعی است و همیشه هم اجتماعی بوده است. هر چه در تاریخ به قهقهرا برویم، هرگز به زمانی

ادامه

ما گیلکیم

ما گیلکیم. چرا؟ چون زبانمان گیلکی ست. مگر نه اینکه نظریه نژاد آریایی نام خود را از نام زبان آریایی گرفت؟

ادامه

گیلکی یا طبری؟

بسم الله الرحمن الرحیم … از کودکی علاقه ی بسیاری به مازندران داشتم، به عنوان یک فرد عادی مگر می شود

ادامه
صفحه 1 از 212