زمین

ویژه
زمین قیمت مناسب

زمین300متر

2قطعه زمین300متری مسکونی

متراژ

300

برای فروش

240,000,000تومان

توسط فلاح

ویژه
موقعیت مناسب سرمایه گذاری

زمین375متر

زمین مسکونی دوبر

متراژ

375

برای فروش

300,000,000تومان

توسط فلاح

1 2 3 4