اولویت‌های هویت‌خواهی کدام‌اند؟

امروز اکثریت جوانان گیلک/گلک (روی سخنم با گیلانیان، مازندرانیان و گلستانیان است که هنوز گیلک/گلک در آن نفس می‌کشد) از هویت خود گریزان و علاقه‌مند به هویت حاکم بر سرزمین ایران شده و از نامیدن خود به نام گیلک/گلک طفره رفته و نامیده‌شدن به نام گیلک/گلک را برنمی‌تابند.

ادامه