همه نوشته در مجموعه: معماری و دکوراسیون داخلی

چگونه فضای خانه را روشن تر نشان دهیم

1- استفاده از آینه آینه با انعکاس نور زیادی که ایجاد میکند باعث روشنر دیده شدن فضا میشود حتما به این نکته توجه شود که آینه در محل مناسب نصب شود. 2- استفاده از سطوح براق و انعکاسی سنگهای براق باعث انعکاس نور و روشنتر دیده شدن فضا میشود 3- پرده های روشن و سبک…

مشاهده
1 2