اسطوره سیاگالش

اسطوره درباره پیدایش جهان و ماهیت پدیده های غیرقابل درک این عالم (از نظر انسان ابتدایی)، همچون خورشید، ماه، باران،

ادامه

بررسی تطبیقی دو اسطوره عصر طلایی ایران باستان و ارض موعود یهود

اسطوره چیست؟ اسطوره، روایتی تخیلی درباره اشخاص و اعمال یا رویدادهای ماوراءالطبیعی است و نوعی اندیشه عامه پسند درباره پدیده

ادامه
صفحه 1 از 212